ഭരണസമിതിയുടെ സന്ദേശം

ജാഫര്‍ അലി അല്‍-സർറാഫ്

വൈസ് ചെയർമാൻ

ജനപക്ഷത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഗള്‍ഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു. ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥയും ഉപഭോക്തൃ സംതൃതിയും ജനക്ഷേമവുമാണ് ഏതൊരു കമ്പനിയുടെ വിജയത്തിന്‍റെയും വളര്‍ച്ചയുടെയും അടിസ്ഥാനമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സേവനം നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഉത്തരവാദിത്തം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ 17 ശാഖകളിലും മറ്റ് സേവനമേഖലകളിലും അര്‍പ്പണ ബോധവും, ബഹുഭാഷാ ജ്ഞാനവുമുള്ള പ്രഗല്‍ഭരായ ജീവനക്കാരിലൂടെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ നല്‍കി വരുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹമാര്‍ജ്ജിച്ച് മാസംതോറും 1,35,000 ഉപഭോക്തൃസേവയിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ മികച്ച വിനിമയ കമ്പനി എന്ന സ്ഥാനം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായി ഞങ്ങള്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മികച്ച സേവനം നല്‍കുന്നതിനായി മേഖലയിലെ പുതിയ നീക്കങ്ങള്‍ പാലിക്കുകയും, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുകയും, പൂര്‍ണ്ണസജ്ജരായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

സമര്‍പ്പിതരമായ ജീവനക്കാരോടും, പങ്കാളികളോടും ഞങ്ങള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. അവരാണ് ലോകം മുഴുവന്‍ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മികച്ച സേവനം നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്.

ഗള്‍ഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ചതിന് നന്ദി.