പ്രതിദിന നിരക്കുകള്‍

*താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകള്‍ സൂചകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. സേവനങ്ങള്‍ക്കും ശാഖകള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് അവയില്‍ മാറ്റം വരാം. ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്കുകള്‍ക്ക് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ശാഖയുമായോ ഉപഭോക്തൃ പരിചരണ കേന്ദ്രവുമായോ ബന്ധപ്പെടുക. (4438 3222, 4438 3223)

*ഒടുവിലായി നവീകരിച്ചത് 27-Feb-2021 08:25

കറന്‍സി കോഡ് വിനിമയം* ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു* ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു*
Australian Dollar AUD 2.85000 2.87000 2.80000
Bahraini Dinar BHD 9.75000 9.75000 9.65000
Bangladeshi Taka BDT 0.04310 0.04700 0.04300
Canadian Dollar CAD 2.91000 2.91000 2.85000
Chinese Yuan CNY ---- 0.57000 0.55000
Danish Krone DKK ---- 0.59500 ----
Egyptian Pound EGP 0.23600 0.24500 0.23200
Euro EUR 4.50000 4.50000 4.40000
Hong Kong Dollar HKD ---- 0.47200 ----
Indian Rupee INR 0.05040 0.05200 0.05000
Indonesian Rupiah IDR 0.0002590 0.0002680 0.0002500
Iraqi Dinar IQD ---- 0.00285 ----
Japanese Yen JPY 0.03470 0.03480 0.03410
Jordanian Dinar JOD 5.18000 5.20000 5.15000
Kenyan Shilling KES 0.03346 ---- ----
Kuwaiti Dinar KWD 12.1500 12.1500 12.0000
Lebanese Pound LBP ---- 0.00051 ----
Malaysian Ringgit MYR ---- 0.92000 ----
Moroccan Dirham MAD 0.41500 0.42500 0.41000
Nepalese Rupee NPR 0.03150 0.03300 0.03100
New Zealand Dollar NZD ---- 2.65000 2.55000
Norwegian Krone NOK ---- 0.42500 0.39000
Omani Riyal OMR 9.55000 9.60000 9.45000
Pakistani Rupee PKR 0.02326 0.02326 0.02299
Philippine Peso PHP 0.07550 0.07850 0.07600
Pound Sterling GBP 5.15000 5.20000 5.08000
Saudi Riyal SAR 0.97750 0.97750 0.97000
Singapore Dollar SGD ---- 2.77000 2.70000
South African Rand ZAR ---- 0.24300 0.23500
Sri Lankan Rupee LKR 0.01881 0.01970 0.01850
Syrian Lira SYP 0.0014600 0.0015000 0.0014000
Swedish Krona SEK ---- 0.43500 0.40000
Swiss Franc CHF 4.06000 4.08000 4.00000
Thai Baht THB ---- 0.12300 0.11900
Tunisian Dinar TND 1.37000 1.38000 1.32000
Turkish Lira TRY 0.50500 0.54000 0.49000
UAE Dirham AED 1.00500 0.99800 0.99000
US Dollar USD 3.64700 3.65000 3.64000
Yemeni Rial YER 0.0061538 ---- ----

*താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകള്‍ സൂചകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. സേവനങ്ങള്‍ക്കും ശാഖകള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് അവയില്‍ മാറ്റം വരാം. ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്കുകള്‍ക്ക് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ശാഖയുമായോ ഉപഭോക്തൃ പരിചരണ കേന്ദ്രവുമായോ ബന്ധപ്പെടുക. (4438 3222, 4438 3223)

*ഒടുവിലായി നവീകരിച്ചത് 27-Feb-2021 08:35

സ്വര്‍ണ്ണം ഭാരം കാരറ്റ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു* ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു*
10 Tola Bar 116.64 g 24 24700 23555
5 Tola Bar 58.32 g 24 12459 11822
3 Tola Bar 34.992 g 24 7517 7124
2 Tola Bar 23.328 g 24 5032 4753
1 Tola Bar 11.64 g 24 2541 2376
Gold Bar 1 kg 24 211556 201279
Gold Bar 500 g 24 106288 100144
Gold Bar 100 g 24 21308 20288
Gold Bar 50 g 24 10729 10134
Gold Bar 1 oz 24 6717 6320
Gold Bar 20 g 24 4325 4067
Gold Bar 10 g 24 2190 2043
Gold Bar 5 g 24 1120 1019
Gold Coin 8 g 22 1629 1510
Gold Coin 8 g 21 1539 1438
Gold Coin 7.2 g 21 1436 1315