പ്രതിദിന നിരക്കുകള്‍

*താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകള്‍ സൂചകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. സേവനങ്ങള്‍ക്കും ശാഖകള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് അവയില്‍ മാറ്റം വരാം. ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്കുകള്‍ക്ക് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ശാഖയുമായോ ഉപഭോക്തൃ പരിചരണ കേന്ദ്രവുമായോ ബന്ധപ്പെടുക. (4438 3222, 4438 3223)

*ഒടുവിലായി നവീകരിച്ചത് 26-Jul-2021 09:28

കറന്‍സി കോഡ് വിനിമയം* ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു* ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു*
Australian Dollar AUD 2.73000 2.74000 2.67000
Bahraini Dinar BHD 9.75000 9.75000 9.65000
Bangladeshi Taka BDT 0.04320 0.04750 0.04300
Canadian Dollar CAD 2.95000 2.96000 2.88000
Chinese Yuan CNY ---- 0.56800 0.55000
Danish Krone DKK ---- 0.58000 ----
Egyptian Pound EGP 0.23600 0.24000 0.22500
Euro EUR 4.38158 4.50000 4.30000
Hong Kong Dollar HKD ---- 0.47200 ----
Indian Rupee INR 0.04970 0.05150 0.04900
Indonesian Rupiah IDR 0.0002550 0.0002580 0.0002500
Iraqi Dinar IQD ---- 0.00280 ----
Japanese Yen JPY 0.03350 0.03370 0.03300
Jordanian Dinar JOD 5.18000 5.23000 5.14000
Kenyan Shilling KES 0.03396 ---- ----
Kuwaiti Dinar KWD 12.2000 12.2000 12.1000
Lebanese Pound LBP ---- 0.00051 ----
Malaysian Ringgit MYR ---- 0.90000 ----
Moroccan Dirham MAD 0.41750 0.42500 0.40500
Nepalese Rupee NPR 0.03100 0.03400 0.03150
New Zealand Dollar NZD ---- 2.56000 2.45000
Norwegian Krone NOK ---- 0.41500 0.37500
Omani Riyal OMR 9.55000 9.60000 9.45000
Pakistani Rupee PKR 0.02288 0.02410 0.02273
Philippine Peso PHP 0.07340 0.07850 0.07600
Pound Sterling GBP 5.07000 5.10000 4.50000
Saudi Riyal SAR 0.98000 0.98000 0.97000
Singapore Dollar SGD ---- 2.73000 2.62000
South African Rand ZAR ---- 0.25000 0.24000
Sri Lankan Rupee LKR 0.01815 0.01950 0.01800
Syrian Lira SYP 0.0012550 0.0012600 0.0012400
Swedish Krona SEK ---- 0.42500 0.38000
Swiss Franc CHF 4.03000 4.05000 3.95000
Thai Baht THB ---- 0.11600 0.11000
Tunisian Dinar TND 1.36000 1.36000 1.30000
Turkish Lira TRY 0.43500 0.47000 0.43000
UAE Dirham AED 1.00500 0.99800 0.99000
US Dollar USD 3.64700 3.65000 3.64000
Yemeni Rial YER 0.0061200 ---- ----

*താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകള്‍ സൂചകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. സേവനങ്ങള്‍ക്കും ശാഖകള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് അവയില്‍ മാറ്റം വരാം. ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്കുകള്‍ക്ക് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ശാഖയുമായോ ഉപഭോക്തൃ പരിചരണ കേന്ദ്രവുമായോ ബന്ധപ്പെടുക. (4438 3222, 4438 3223)

*ഒടുവിലായി നവീകരിച്ചത് 26-Jul-2021 09:36

സ്വര്‍ണ്ണം ഭാരം കാരറ്റ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു* ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു*
10 Tola Bar 116.64 g 24 25390 24530
5 Tola Bar 58.32 g 24 12806 12333
3 Tola Bar 34.992 g 24 7725 7430
2 Tola Bar 23.328 g 24 5170 4957
1 Tola Bar 11.64 g 24 2610 2478
Gold Bar 1 kg 24 217498 210034
Gold Bar 500 g 24 109259 104522
Gold Bar 100 g 24 21902 21164
Gold Bar 50 g 24 11026 10570
Gold Bar 1 oz 24 6902 6592
Gold Bar 20 g 24 4443 4242
Gold Bar 10 g 24 2249 2131
Gold Bar 5 g 24 1150 1063
Gold Coin 8 g 22 1673 1574
Gold Coin 8 g 21 1581 1499
Gold Coin 7.2 g 21 1474 1370