പ്രതിദിന നിരക്കുകള്‍

*താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകള്‍ സൂചകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. സേവനങ്ങള്‍ക്കും ശാഖകള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് അവയില്‍ മാറ്റം വരാം. ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്കുകള്‍ക്ക് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ശാഖയുമായോ ഉപഭോക്തൃ പരിചരണ കേന്ദ്രവുമായോ ബന്ധപ്പെടുക. (4438 3222, 4438 3223)

*ഒടുവിലായി നവീകരിച്ചത് 11-May-2021 11:49

കറന്‍സി കോഡ് വിനിമയം* ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു* ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു*
Australian Dollar AUD 2.92000 2.92000 2.85000
Bahraini Dinar BHD 9.75000 9.75000 9.65000
Bangladeshi Taka BDT 0.04320 0.04700 0.04300
Canadian Dollar CAD 3.07000 3.07000 2.99000
Chinese Yuan CNY ---- 0.56500 0.55000
Danish Krone DKK ---- 0.59500 ----
Egyptian Pound EGP 0.23600 0.24500 0.23200
Euro EUR 4.52000 4.53000 4.42000
Hong Kong Dollar HKD ---- 0.47200 ----
Indian Rupee INR 0.05020 0.05200 0.05000
Indonesian Rupiah IDR 0.0002590 0.0002650 0.0002500
Iraqi Dinar IQD ---- 0.00280 ----
Japanese Yen JPY 0.03410 0.03420 0.03340
Jordanian Dinar JOD 5.18000 5.20000 5.15000
Kenyan Shilling KES 0.03346 ---- ----
Kuwaiti Dinar KWD 12.2000 12.2000 12.1000
Lebanese Pound LBP ---- 0.00051 ----
Malaysian Ringgit MYR ---- 0.91500 ----
Moroccan Dirham MAD 0.41900 0.42000 0.40000
Nepalese Rupee NPR 0.03140 0.03200 0.03100
New Zealand Dollar NZD ---- 2.65000 2.54000
Norwegian Krone NOK ---- 0.44500 0.41000
Omani Riyal OMR 9.55000 9.60000 9.45000
Pakistani Rupee PKR 0.02415 0.02500 0.02381
Philippine Peso PHP 0.07687 0.07900 0.07500
Pound Sterling GBP 5.23000 5.25000 5.14000
Saudi Riyal SAR 0.97800 0.98000 0.97200
Singapore Dollar SGD ---- 2.78000 2.67000
South African Rand ZAR ---- 0.25500 0.24500
Sri Lankan Rupee LKR 0.01842 0.01970 0.01750
Syrian Lira SYP 0.0013100 0.0013100 0.0012500
Swedish Krona SEK ---- 0.44000 0.40000
Swiss Franc CHF 4.11000 4.11000 4.03000
Thai Baht THB ---- 0.12150 0.11500
Tunisian Dinar TND 1.37000 1.37000 1.30000
Turkish Lira TRY 0.46000 0.48500 0.45000
UAE Dirham AED 1.00500 0.99800 0.99000
US Dollar USD 3.64700 3.65000 3.64000
Yemeni Rial YER 0.0062000 ---- ----

*താഴെ പറയുന്ന നിരക്കുകള്‍ സൂചകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. സേവനങ്ങള്‍ക്കും ശാഖകള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് അവയില്‍ മാറ്റം വരാം. ഏറ്റവും പുതിയ നിരക്കുകള്‍ക്ക് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ശാഖയുമായോ ഉപഭോക്തൃ പരിചരണ കേന്ദ്രവുമായോ ബന്ധപ്പെടുക. (4438 3222, 4438 3223)

*ഒടുവിലായി നവീകരിച്ചത് 11-May-2021 12:02

സ്വര്‍ണ്ണം ഭാരം കാരറ്റ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു* ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു*
10 Tola Bar 116.64 g 24 25810 24955
5 Tola Bar 58.32 g 24 13042 12544
3 Tola Bar 34.992 g 24 7868 7557
2 Tola Bar 23.328 g 24 5264 5041
1 Tola Bar 11.64 g 24 2654 2520
Gold Bar 1 kg 24 221416 213666
Gold Bar 500 g 24 111318 106338
Gold Bar 100 g 24 22314 21527
Gold Bar 50 g 24 11227 10753
Gold Bar 1 oz 24 7018 6705
Gold Bar 20 g 24 4523 4315
Gold Bar 10 g 24 2286 2167
Gold Bar 5 g 24 1166 1081
Gold Coin 8 g 22 1702 1600
Gold Coin 8 g 21 1605 1525
Gold Coin 7.2 g 21 1495 1393