Mga Kinakinakailangang Dokumento Para sa Serbisyo

Mga kinakailangang dokumento: Indibidwal
Tandaan na lahat ng kanilang ipapasang dokumento ay dapat lihitimo at orihinal:
– Para sa mga residente: Qatar ID
– Para sa Qatari na mamamayan: Qatar ID o Pasaporte
– Para sa GCC na mamamayan: Pambansang ID o Pasaporte
– Para sa mga di-residente: Pasaporte at Visa

Liham ng Pahintulot - Bilang regulasyon ng Qatar Central Bank sa perang galing abroad o remittance , walang paglilipat ng pera ang magaganap sa ngalan ng iba, maliban sa pamamagitan ng isinumiting ng Liham ng Pahintulot na mula sa nagpadala kasama ang kopya ng QID na nakapangalan sa remittance company. Ang mha sumusunod na Liham ng Pahintulot ay maaaring i-download:
1. Isahang Liham ng Pahintulot  (I-download dito)
2. Walang Limitasyong Liham ng Pahintulot  (I-download dito)

Mga kinakailangang dokumento: Corporate , Legal na pagkakakilanlan
Gulf Exchange ay nagbibigay din ng serbisyo sa kanyang mga corporate customer upang makatulong sa kanilang pantadaigdigang transaksyon at mga panlabas na palitan pagbenta/pagbili. Para magparehistro, mangyaring bisitahin ang aming pinakamalapit na sangay at dalhin ang sumusunod na mga dokumento:
– Commercial Registration Copy (CR Copy)
– Trading License
– Computer Card
– Shareholder(s) Valid QID Copy
– Lihitimong kopya ng QID ng mga Awtorisadong Tao
– Liham ng Pahintulot na may letterhead stamp ng kumpanya at pirmado ng kinauukulan (I-download dito)