Mga Trabaho

Isang adhikain ng Gulf Exchange na tumupad sa pangakong gantimpala, magbigay-inspirasyon at buuin kayo sa bawat hakbang na inyong tinatahak. Kung interesado ka na magtrabaho sa Gulf Exchange, maaaring ipadala sa amin ang iyong CV sa recruitment@gulfexchange.com.qa o punan ang mga detalye sa ibaba.

Pagbati*
Pangalan*
Apelyido
Ang iyong Email*
Mobile Number*
Jobs
Nasyonalidad*
Katayuan ng Visa*
Maglakip ng CV/Resume (pdf,docx,doc)*