Mensahe Mula sa Tagapamahala

Jaafar Ali Al-Sarraf

Pangalawang Tagapangulo

Ipinagmamalaki ng Gulf Exchange na kami mismo ang lumalapit sa mga tao. Dahil naniniwala kami na dapat ang  empleyado, ay tapat , masiyahan ang customer  at ang komunidad mismo ang magiging haligi para sa  matagumpay at matatag na  negosyo.

Sa Gulf Exchange, patuloy kaming nagsusumikap na makapagbigay nang pinakamahusay na serbisyo para sa aming pinahahalagahang mga customer. Pinagyabong ang aming responsibilidad upang mapagbuo ng isang world class na serbisyo sa aming customer sa pamamagitan ng dedikasyon, pagiging sanay at pagiging dalubhasa sa multiliggual sa aming 16 sangay at iba pang pagpipilian.  

Ikinasisiya namin ang tiwala at kumpiyansa ng aming mga customer sa pagkakatatag ng Gulf Exchange bilang isa sa nangungunang exchange company na naglilingkod sa 135,000 customer kada buwan. At upang makamit ito, patuloy kaming maghahanap , lilikha, at patatagin ang aming mga pagnanais na mapagibayo  para maibigay ang pinakamahusay na serbisyo  sa aming mga itinatanging customer.

Kami ay taos-pusong nagpapasalamat at natutuwa sa dedikasyon ng aming mga empleyado at sa mga kapartner na laging nagtitiwala at sumusuporta sa mga customer sa alinmang panig ng mundo.

Maligayang Pagbati  mula sa Gulf Exchange at pasasalamat  sa pagbisita sa aming website!