AMING PANANAW

  AMING PANANAW

  Pingabubukload ang mga tao para sa isang makabuluhang solusyong pinansyal at  karanasang natatangi sa  serbisyo.

AMING MISYON

  AMING MISYON

  Makapagsagawa ng negosyo na Money Exchange na may integridad, buong pusong  paglilingkod  at makabuo ng isang mabuting kompanya para sa  aming mga kawani.

AMING PINAHAHALAGAHAN

  AMING PINAHAHALAGAHAN

  • Integridad
  • Buong pusong paglilingkod
  • Mataas na pagpapahalaga sa Customer
  • Pakikipagtulungan
  • Malasakit