Pagpapalit ng Dayuhang Currency

PAGPAPALIT NG BANYAGANG SALAPI

Kami ay nag-aalok ng palitan ng banyagang salapi, pagbili at pagbebenta sa pinawastong halaga  sa 35 pandaigdigang halaga.

PAGPAPALIT BANYAGANG SALAPI

Kami ay nag-aalok ng palitan ng banyagang salapi, pagbili at pagbebenta sa pinawastong halaga  sa 35 pandaigdigang halaga.