PINAKABAGONG BALITA

Send money online using Gulf Exchange Mobile App! IMPORTANT NOTICE to Our Valued Customers

PANG-ARAW-ARAW NA PALITAN NG PERA PADALA*

Sorry! Our Services can be only used in Qatar.

*Ang mga sumusunod na halaga ng palitan ay pagpapahiwatig lamang, napapailalim ito sa dagliang pagbabago at maaaring maiba depende sa himpilan o sangay. Mangyaring makipag-ugnayan sa aming pinakamalapit na sangay o sa aming Customer Care (44383222/44383223) para sa pinakabagong kalakaran ng halaga.

* Huling Pagbabago sa 18-Jul-2024 08:32

PALITAN NG HALAGA NG PERA


Ang aming Palitan ng Halaga ng Pera ay nakabatay sa paggamit ng pinakabagong kalakaran at kaagad na malalaman kung ikaw ay makatipid. Sundin lamang ang mga sumusunod na simpleng hakbang:

- Piliin ang "Pagbenta" o "Pagbili" o "Padala" ; 
- I-type ang halaga ng pera na nais mong ipagpalit o ipadala ;
- Piliin ang halaga ng pera "Mula" at "Sa" ; at  
- Pindutin ang "Palitan (Convert)" 

ANG AMING SERBISYO

PERA PADALA

Makakuha ng pinakamainam na halaga na konektado sa mga bangko o cash pick-up saan mang panig ng mundo.

PAGBILI AT PAGBEBENTA NG GINTO

Kami ay nag-aalok nang pinakamainam kalidad ng ginto sa pinakatamang halaga.

BAKIT GULF EXCHANGE?

PINAKAMATAAS NA PALITAN

Pera Padala sa mas murang halaga ng paglilipat .

LIGTAS AT MAAASAHAN

Makakasigurado kayo na ang inyong pera at datos ng impormasyon ay mananatiling ligtas sa amin.

MULTI-LINGUAL NA KAWANI

Matatalinong kawani na multilinggual at service-oriented na laging handang maglingkod para sa inyo. Nakapagsasalita kami ng inyong wika.

NETWORK

Kami ay may 16 sangay sa buong Qatar na patuloy pang dumarami

CORPORATE

Negosyong Pera Padala at Palitan ng Pera o salapi ? Malugod po namin kayong paglilingkuran.

SUPORTA SA SERBISYO

Kasiyahan namin na kayo ay laging mapaglingkuran.
Ang aming mga hotline numbers ay 44383222/3 at maaari rin kayong sumulat sa customercare@gulfexchange.com.qa

MGA TESTIMONYA