पैसा पठाउने

Bank Transfer

Direct money transfers to bank accounts anywhere globally.

नगद पिक-अप

हामी संसारभरि एकै दिन भित्र पठाउन र प्राप्त गर्न सुविधा प्रदान गर्दछौं।

तत्काल पैसा स्थानान्तरण

हामी विश्वभर इन्स्टन्ट मनी ट्रान्सफर सेवाहरूको एउटा होस्ट प्रस्ताव गर्दछौं जुन मिनेटमा प्राप्त गर्न सकिन्छ वेस्टर्न युनियन, एक्सप्रेस मनी, इन्स्ट्यान्ट क्यास, प्रभु, आदि।

60 Seconds Credit Facility

Gulf Exchange is always the pioneer in adopting technology. With our 60 seconds credit facility, customers can send money instantly to selected bank accounts in India, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines, and Nepal.

Mobile/Web Money Transfer - Gulf Exchange Application

Send money online anytime, anywhere to Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Sri Lanka, and more destination countries in the future!
- Click: Download iOS App Now
- Click: Download Android App Now
- Click: Visit Web App Now
To learn more, click: HERE
*Terms and conditions apply

Mobile Money Transfer - Ooredoo Money & iPay Applications

Gulf Exchange money transfer service is now available in Ooredoo Money and iPay Apps. Now customers can transfer money directly from their mobile, 24 hours a day, 7 days a week to the following (9) countries: Bangladesh, Egypt, Indonesia, India, Morocco, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, and more destination countries in the future with the best rates and most competitive services.