शाखाहरू

दोहा शाखा (अली बिन अब्दुल्लासडक ) 

ठेगाना: अली बिनअब्दुल्लाह सडक, ओल्डअल घनिम, दोहा 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४४४३८३२२२ | फ्याक्स न: +९७४४४३८३२५८/९ 

ईमेल: doha@gulfexchange.com.qa  

 

Branch Timings:

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 02:00 PM to 09:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

इन्डुस्टियल यरीया शाखा (सनैया) 

ठेगाना: अलत्तिय मार्केट, सनैया  

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२१३ । फ्याक्स न: +९७४ ४४५०१६५२ 

ईमेल: industrial@gulfexchange.com  

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-10:00 PM
Friday: 08:00 AM- 11:00AM , 12:30 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

मेसाइड शाखा 

ठेगाना: दुनेश मल, मेसाइड 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२९७ । फ्याक्स न: +९७४ ४४७६०१६६ 

ईमेल: mesaieed@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

रेयान शाखा 

ठेगाना: अल मिसल कम्प्लेक्स, अल शफी सडक, न्यू रेयान 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२३४ । फ्याक्स न: +९७४ ४०२९७४२६ 

ईमेल: rayyan@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

बार्वा भिलेज शाखा 

ठेगाना: बार्वा भिलेज, बिल्डिङ न ८ 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२३४ । फ्याक्स न: +९७४ ४०२९७४२६ 

ईमेल:  barwa@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday:  08:00 AM-08:00PM
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

एसियन टावन शाखा 

ठेगाना: प्लाजा मल, एसियन टावन 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२८९ । फ्याक्स न: +९७४ ४४६५२९७२ 

ईमेल: asiantown@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday:  08:00 AM-10:00PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM , 12:30 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

 शाहानिया शाखा 

ठेगाना: अल दोस्सरी न्यु सोउक, शाहानिया 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२१७ । फ्याक्स न: +९७४ ४०२९८६२८ 

ईमेल: shahaniya@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:30 PM 
Friday: 08:00 AM- 11:00 AM, 12:30 PM-09:30 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

रुवैस शाखा 

ठेगाना: अल रुवैस मल , रुवैस 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४२९३६०१ । फ्याक्स न: +९७४ ४४११७०३५ 

ईमेल: ruwais@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-12:00 PM , 04:00 PM-08:00 PM 
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

रसलाफान शाखा 

ठेगाना: फस्ट फ्लोर RLC कमर्सियल कम्प्लेक्स, रसलाफान इन्डुस्टियल सिटि 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४२९३६३२ । फ्याक्स न: +९७४ ४४१७२६८५ 

ईमेल: raslaffan@gulfexchange.com.qa  

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

मन्सुरा शाखा

ठेगाना : मन्सुरा मेत्रो स्तसन को नजिक

टेली फोन नम्बर : +९७४४४३८३२२२

Branch Timings:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-10:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 01:00PM-10:00PM


नक्शा हेर्नुहोस्

सेलिया शाखा

ठेगाना: सेलिया केन्द्रीय बजार (तरकारी बजार), माछा बजार नजिक र अल मीरा।

फोन नम्बर: +९७४ ४४२९३६७१ |फ्याक्स नम्बर: +९७४ ४४४७४९४१

इमेल: sailiya@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

व्हाइट प्यालेस मेट्रो स्टेशन शाखा

व्हाइट प्यालेस मेट्रो स्टेशन, कतार

टेलिफोन नम्बर: +९७४ ४४२९३६२५ | फ्याक्स नम्बर: +९७४ ४००२८१५१

इमेल: metro@gulfexchange.com.qa

समय:

शनिबार देखि बिहिबार: 09:00 AM - 05:00 PM

शुक्रबार: बन्द


नक्शा हेर्नुहोस्

MEKAINES BRANCH

Address:-
Block - D, Shop - 22,23

Tel No: +974 4429 3650
Email: mekaines@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 01:00 PM-09:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

UMM SALAL BRANCH

Address:-
Commercial Road Street No 674 
Zone 71 Building No 4

Tel No: +974 4429 3655
Email: ummsalal@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 01:00 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

OLD AIRPORT BRANCH

Address:-
Opposite to Al Mandrain and Truth Care Pharmacy 
Old Airport Commercial Street 

Tel No: +974 44293675
Email: oldairport@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday:08:00 AM-10:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM , 01:00 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

MUAITHER BRANCH

Address:-
Muaither Commercial Road
Zone No.53, Street No.740
Building No.81 

Tel No: +974 44293691
Email: muaither@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 07:30 AM-10:00 PM
Friday: 07:30 AM-11:00 AM , 12:30 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

BARAHAT AL JANOUB BRANCH

Address:- 
Inside the Argentine Neighborhood
Unit No.:E1

Tel No: +974 44293695
Email: janoub@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:

Saturday to Thursday:08:00 AM-10:00PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM , 01:00 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्