මුදල් හුවමාරුව

බැංකු ගිණුම් වෙත මුදල් මාරු කිරීම

ගෝලීය වශයෙන් ඕනෑම තැනක බැංකු ගිණුම් වෙත සෘජු මුදල් මාරු කිරීම.

මුදල් ලබා ගැනීම

ලොව පුරා එකම දිනයක දී මුදල් යැවීමට සහ ලබාගැනීමට අපි පහසුකම් සපයන්නෙමු.

ක්ෂණික මුදල් හුවමාරුව

වෙස්ටර්න් යුනියන්, එක්ස්ප්‍රස් සල්ලි, ෂිෆ්ට්, ප්‍රභා මුදල් හුවමාරුව, ආර්අයිඒ අයිඑම්ඊ වැනි මිනිත්තු කිහිපයක් ඇතුළත ලොව පුරා ක්ෂණික මුදල් හුවමාරු සේවා රාශියක් අප විසින් පිරිනමනු ලැබේ.

තත්පර 60 ණය පහසුකම

ගල්ෆ් එක්ස්චේන්ජ් ආයතනයසෑම විටම නව්‍ය  තාක්‍ෂණය භාවිතා කිරීමේ පුරෝගාමියා වේ. අපගේ තත්පර 60 ක ණය පහසුකම සමඟ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, ශ්‍රී ලංකාව, පිලිපීනය සහ නේපාලයේ තෝරාගත් බැංකු ගිණුම්වලට ක්ෂණිකව මුදල් යැවිය හැකිය.

ජංගම මුදල් හුවමාරුව

ගල්ෆ් එක්ස්චේන්ජ් මුදල් හුවමාරු සේවාව දැන්  Ooredoo ජංගම මුදල් ඇප් එකෙන් ලබා ගත හැකිය. දැන් ගනුදෙනුකරුවන්ට තම ජංගම දුරකතනයෙන් සෘජුවම මුදල් පැය 24 ක්, සතියේ දින 7 ක් පහත සඳහන් රටවලට මාරු කළ හැකිය: ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, ශ්‍රී ලංකාව, පිලිපීනය, නේපාලය සහ අනාගතයේදී ගමනාන්ත රටවල් සහ හොඳම ගාස්තු සහ තරඟකාරී සේවාවන් සමඟ.

Mobile Money Transfer - Ooredoo Money & iPay Applications

Gulf Exchange money transfer service is now available in Ooredoo Money and iPay Apps. Now customers can transfer money directly from their mobile, 24 hours a day, 7 days a week to the following (9) countries: Bangladesh, Egypt, Indonesia, India, Morocco, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, and more destination countries in the future with the best rates and most competitive services.